Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE
{{shop.Hotline}}

Hướng dẫn mua hàng

Bước 1:

Chọn sản phẩm, màu sắc, số lượng muốn mua.... Sau đó click vào nút "MUA NGAY"

Bước 2:

Bạn click vào giỏ hảng, Hệ thống dẫn bạn vào trang giỏ hàng, vui lòng kiểm tra tên sản phẩm, số lượng, màu sắc, giá tiền, tổng tiền....Tại đây bạn có thể thay đổi màu sắc, số lượng, xóa sản phẩm không muốn mua hoặc có thể trở về trang chủ để tiếp tục mua hàng. Nếu muốn thanh toán đơn hàng, vui lòng click vào nút "Đặt hàng"

Bước 3:

Hệ thống dẫn bạn vào trang thông tin mua hàng. Tại đây bạn điền các thông tin như hướng dẫn trong hình.

Để kết thúc đặt hàng, vui lòng chọn "ĐẶT HÀNG"

Bước 4:

Hệ thống thông báo bạn đặt hàng thành công. Chúc mừng bạn !